Розкриття інформації ТОВ "УПР"

1. Платіжна установа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УНІВЕРСАЛЬНІ ПЛАТІЖНІ РІШЕННЯ» забезпечує доступність інформації, розміщеної на власних веб-сайтах (веб-сторінках) відповідно до діючого законодавства.

 • Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УНІВЕРСАЛЬНІ ПЛАТІЖНІ РІШЕННЯ»
 • Скорочене найменування: ТОВ «УПР»
 • Ідентифікаційний код: 37973023
 • Місцезнаходження платіжної установи: 04080, м. Київ, вулиця Нижньоюрківська, будинок 45-А
 • Код території за КОАТУУ: 8038500000
 • Контактний номер телефону: 0 800 6011 60
 • Адреса електронної пошти: help@iPay.ua

2. Перелік фінансових послуг, що надаються платіжною установою:

 • Послуги з переказу коштів без відкриття рахунку

Реєстраційний номер ТОВ «УПР» з Реєстру платіжної інфраструктури: №21/788-рк від 01.05.2023 року, за посиланням розміщено ВИТЯГ https://www.ipay.ua/ua/finance

3. Відомості про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за платіжною установою):

3.1. Відомості про учасників

Повне найменування учасників (засновників, акціонерів) заявника, або прізвище, ім'я, по батькові фізичних осіб - учасників (засновників, акціонерів) заявника

КУКЛЄВ КОСТЯНТИН ЮРІЙОВИЧ

Реєстраційний номер облікової картки платника податків* фізичних осіб - учасників (засновників, акціонерів) заявника

2241313572

Місце проживання фізичних осіб - учасників (засновників, акціонерів) заявника

Об’єднані Арабські Емірати, Рас Аль Хайма, Аль Хамра, Аль-Хамра вілладж, Апартаменти Палас готель, РН-6510

Нерезидент

Частка учасників (засновників, акціонерів) заявника в статутному капіталі заявника

100%

* Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

3.2 Інформація про осіб, які здійснюють контроль за юридичними особами - учасниками (засновниками, акціонерами) заявника (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 5 відсотків статутного капіталу заявника)

Повне найменування юридичної особи учасника (засновника, акціонера)

КУКЛЄВ КОСТЯНТИН ЮРІЙОВИЧ

Реєстраційний номер облікової картки платника податків* фізичної особи, що здійснює контроль за учасником (засновником, акціонером)

2241313572

Місцезнаходження фізичної особи, що здійснює контроль за учасником (засновником, акціонером)

Об’єднані Арабські Емірати, Рас Аль Хайма, Аль Хамра, Аль-Хамра вілладж, Апартаменти Палас готель, РН-6510

Нерезидент

Частка у статутному капіталі учасника (засновника, акціонера)

100%

* Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

4. Відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу платіжної установи:

 • 4.1. Вищий - загальні збори:
 • КУКЛЄВ КОСТЯНТИН ЮРІЙОВИЧ, частка у статутному капіталі 100%
 • Виконавчий (Дирекція) - Генеральний директор, Директор виконавчий.
 • ВЕЛІКАНОВ ЄВГЕН МИКОЛАЙОВИЧ, 22.07.2013 – керівник,
 • ВЕЛІКАНОВ ЄВГЕН МИКОЛАЙОВИЧ, 05.01.2012 – підписант;
 • НЕДІЛЬКО ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА, 23.03.2023 – ключова особа та підписант.
 • 4.3. Наглядова рада не створена.

5. ТОВ «УПР» не має відокремлених структурних підрозділів.

6. Відомості про ліцензії та дозволи, видані платіжній установі:

 • Дата включення Товариства з обмеженою відповідальністю «Універсальні платіжні рішення» до Реєстру платіжної інфраструктури: 25.06.2014
 • Дата прийняття Національним банком рішення про видачу ліцензії «Послуги з переказу коштів без відкриття рахунку»: 01 травня 2023 року, ліцензія №21/788-рк (https://bank.gov.ua/ua/payments/payment-systems)

Реєстраційний номер ТОВ «УПР» з Реєстру платіжної інфраструктури: №21/788-рк від 01.05.2023 року, за посиланням розміщено ВИТЯГ https://www.ipay.ua/ua/finance

7. Річна фінансова звітність ТОВ «УПР» розміщена за посиланням: https://www.ipay.ua/ua/finance за 2023, 2022; 2021; 2020; 2019; 2018; 2017; 2016; 2015; 2014.

8. ТОВ «УПР» не перебуває в стадії ліквідації, провадження в справі про банкрутство не порушено, процедура санації не введена.

9. Для забезпечення збереження коштів користувачів ТОВ «УПР» відкрито розрахункові рахунки у:

МФО банку Назва банку Номер рахунку Код банку
380634 ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" UA023806340000026549340626001 35960913
307123 ПАТ "БАНК ВОСТОК" UA043071230000026541010586683 26237202
307770 АТ "А - БАНК" UA053077700000026541011111009 14360080
334851 АТ "ПУМБ" UA053348510000000000002654731 14282829
313849 АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" UA073138490000026546010000018 13857564
325365 АТ "КРЕДОБАНК" UA073253650000000026540611979 09807862
328209 Акцiонерний банк "Пiвденний" UA103282090000026542000000011 20953647
300346 АТ "СЕНС БАНК" UA173003460000026546014380601 23494714
328209 Акцiонерний банк "Пiвденний" UA283282090000026541000000012 20953647
300346 АТ "СЕНС БАНК" UA353003460000026545014380602 23494714
307123 ПАТ "БАНК ВОСТОК" UA413071230000026542020586683 26237202
334840 ПpАТ "БАНК ФАМIЛЬНИЙ" UA423348400000026545013020600 20042839
300528 АТ "ОТП БАНК" UA443005280000026545000000006 21685166
328168 ПАТ "МТБ БАНК" UA503281680000026546015715501 21650966
320478 АБ "УКРГАЗБАНК" UA573204780000026540924488862 23697280
380805 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВI UA693808050000000000000265459 14305909
322669 ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ПО АТ ОЩАД М.КИЇВ UA813226690000026547301535860 09322277
322539 АТ "ЮНЕКС БАНК" м. Київ UA823225390000026541039598001 20023569
305749 АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" UA853057490000026549000000003 14352406
306500 АТ АБ "РАДАБАНК" UA853065000000026543300000001 21322127
320478 АБ "УКРГАЗБАНК" UA853204780000026545924488867 23697280
300528 АТ "ОТП БАНК" UA983005280000026542000000009 21685166

10. Керівний склад та ключові особи:

Дирекція:

 • Генеральний директор – Євген ВЕЛІКАНОВ
 • Директор виконавчий – Ольга НЕДІЛЬКО

Ключова особа:

 • Внутрішній аудитор – Юрій КРЮКОВ

Керівний склад:

 • Головний бухгалтер – Артур БЕЛІНСЬКИЙ
 • Начальник відділу фінансового моніторингу - Антоніна БАХІНА
 • Начальник відділу підтримки операційної діяльності - Валентина РОЗУМ
 • Начальник відділу обслуговування клієнтів - Денис ЗОТІКОВ

11. Технологічний оператор

З частини функції ІТ-складової і суміжних робіт з технологічним провайдером послуг ТОВ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ДАТА ЦЕНТР», ЄДРПОУ 35962030, за Договором про надання послуг підтримки, технічного супроводження та обслуговування комплексу програмно-апаратних засобів №П-14-05-05 від «05» травня 2014 року.

ТОВ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ДАТА ЦЕНТР» має статус технологічного оператора платіжних послуг.

Програмне забезпечення, що забезпечує приймання платежів та надання фінансових послуг щодо переказу коштів є власною розробкою ТОВ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ДАТА ЦЕНТР». Функціонально програмне забезпечення розділено на окремі підсистеми за напрямками:

 • Процесинг платежів – взаємодія з банками еквайерами та небанківськими платіжними системами.
 • Кліринг – підсистема взаєморозрахунків з клієнтами (торговцями) на користь яких приймаються платежі.
 • Система протидії шахрайським операціям із використання даних платіжних карток.
 • Система фінансового моніторингу – система протидії відмивання коштів та фінансування тероризму.
 • Система обліку платежів що приймаються на користь клієнтів (торговців).
 • Система керування обліковими даними клієнтів (торговців).
 • Система інформаційного захисту та протидії кібернетичним атакам на платіжну інфраструктуру.
 • Сайт із обслуговування платників IPAY.UA, за допомогою якого платники можуть виконувати платежі та переказ коштів.
 • Прикладні платіжні протоколи , за допомогою яких клієнти (торговці) можуть надавати послуги приймання платежів та переказу коштів платникам на своїх інформаційних ресурсах у мережі Інтернет.

12. Відомості про всі знаки для товарів і послуг (торговельні марки)

Для надання Товариством з обмеженою відповідальністю «Універсальні платіжні рішення» послуг з переказу коштів без відкриття рахунку використовується торговельна марка iPay, що використовується ТОВ «УПР» на підставі Договору №1/5-Л від 01.05.2014.

License

Для надання послуг переказу готівки ТОВ «УПР» використовується торговельна марка “MONEGO” (свідоцтво про реєстрацію №203207 від 25.08.2015).

License
License
License

13. Тарифи

Відсутня щомісячна абонентська плата. Оплата стягується з платника при здійсненні платежу у вигляді комісії. Комісія змінюється залежно від:

 • компанії послуги, якої відбувається оплата платника;
 • від типу картки, якою проходить оплата (VISA, MasterCard);

становить від 0 до 10% від суми оплати.

Комісія відображається на сторінці введення даних картки, після введення даних платежу перед підтвердженням оплати або, на яких комісія відображається безпосередньо при введенні суми оплати.

ТОВ «УПР» не використовує штрафи, пені, що застосовуються до обраної користувачем платіжної послуги.

В разі оплати за допомогою ТОВ «УПР» будь-якої послуги з рахунку платника в іноземній валюті, платіжна операція з переказу коштів виконується у гривні за курсом перерахунку іноземної валюти, що встановлений банком, який обслуговує рахунок платника.

14. ТОВ «УПР» співпрацює з платіжними системами MasterCard, Visa, ПРОСТІР (є непрямим учасником) та є учасником платіжних систем:

 • Внутрішньодержавної платіжної системи "Фінансовий світ" (включена до Реєстру платіжної інфраструктури 16.07.2009, ідентифікаційний код оператора платіжної системи 35780941);
 • Міжнародної платіжної системи ГЛОБУС (включена до Реєстру платіжної інфраструктури 04.05.2018, ідентифікаційний код оператора платіжної системи 35591059);
 • Внутрішньодержавної платіжної системи «ЮАПЕЙ» (включена до Реєстру платіжної інфраструктури 27.02.2023, ідентифікаційний код оператора платіжної системи 39407959).

15. ТОВ «УПР» не виконує функції оператора платіжної системи.

16. ТОВ «УПР» не виконує функції технологічного оператора.

17. Інформація про спосіб комунікації з клієнтами зафіксовано в Порядку взаємодії за посиланням:

https://www.ipay.ua/media/files/poryadok_vzayemodiyi_ta_zvernen_2022.pdf

Звернення Споживача можуть бути усними або письмовими.

Усне звернення надається Споживачем:

 • засобами телефонного зв'язку;
 • за допомогою голосового зв’язку у месенджері (спеціальному мобільному додатку, призначеному для обміну інформацією у голосовому вигляді).

Письмове звернення надсилається Споживачем:

 • електронною поштою;
 • у текстовому вигляді у месенджері/чаті на сайті.

Терміни надання відповідей на звернення, залежно від категорії звернення:

 • Звернення, що не вимагають додаткового вивчення — до 2 робочих днів з дати отримання
 • Звернення, що вимагають додаткового вивчення — до 7 робочих днів з дати отримання
 • Складні звернення, що вимагають надсилання додаткових запитів та/або проведення розслідувань до 20 робочих днів з дати отримання

18. Перелік комерційних агентів знаходиться за посиланням:

https://www.ipay.ua/ua/commercial-agents

19. Інформацію про заходи безпеки ТОВ «УПР» розміщена за посиланням:

https://www.ipay.ua/ua/payer-protection

https://www.ipay.ua/ua/security

20. Строки зарахування коштів отримувачам

В день їх надходження від клієнта, відповідно до Закону України «Про платіжні послуги» від 01.08.2022 року, Інструкції про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 29 липня 2022 року №163; Інструкція про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті, зі змінами затвердженої постановою Правління Національного банку України від 01.08.2023 №167;

21. Порядок вирішення спорів між учасниками та користувачами платіжних систем:

Платіжна установа цим заявляє та гарантує, що будь-яка скарга або претензія Клієнта, усна чи письмова, що може виникнути з цього Договору, буде розглянута платіжною установою. Платіжною установою також будуть прийняті всі та будь-які необхідні заходи щодо задоволення скарги чи претензії Клієнта, якщо така скарга чи претензія буде обґрунтованою. Згідно із Законом України "Про платіжні послуги" користувач платіжної картки вважається клієнтом емітента, а не учасника платіжних систем. У разі виникнення спору, користувач платіжної картки повинен керуватись договором про відкриття поточного рахунку з використанням платіжної картки, укладеним з емітентом, та відповідною постановою Національного банку України, в яких встановлені певні правила щодо розподілу відповідальності між емітентом та користувачем платіжної картки за різних обставин.

22. Договір на використання сайту iPay.ua (оферта) знаходиться за посиланням.

https://www.ipay.ua/media/files/public-offer.pdf

Договір є безстроковим з можливим внесенням правок. Договір розповсюджуються на усі послуги, окрім:

Договір про надання послуг з переказу коштів без відкриття рахунку користувачам онлайн-сервісу «Uklon» (оферта)

Договір про надання послуг з переказу коштів без відкриття рахунку користувачам онлайн-сервісу «Uklon Driver» (оферта)

Договір про надання послуг з переказу коштів без відкриття рахунку користувачам платформи цифрових мобільних сервісів «Київ Цифровий» (оферта)

Оферта таксі Бонд прийом платежів та переказ коштів перевізники фізичні особи

Договір Оферта УПР Платникам переказ коштів таксі Бонд

23. Контактна інформація Національного банку України:

вул. Інститутська, 11-б, м. Київ, 01601

Для електронного звернення: nbu@bank.gov.ua (заповніть і надішліть форму та за потреби додайте супровідні матеріали. Але розмір вкладення – не більше 10 Мб).

Для листування: вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601.

Для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, 11-б, м. Київ, 01601.

Телефон: 0 800 505 240 або +380 44 298 65 55 (пн–чт 9:00 – 18:00, пт 9:00–16:45)

Графік особистого прийому громадян керівництвом та уповноваженими службовими особами Національного банку України

Для запису на особистий прийом заповніть онлайн-форму або зателефонуйте за номерами: 0 800 505 240 або +380 44 298 65 55

Громадська приймальня: просп. Науки, 7, корп. 1.

Контактна інформація органу з питань захисту прав споживачів:

Держпродспоживслужба

01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1

Приймальня: (044) 279 12 70

Цілодобова Гаряча лінія (Call-центр): (050) 230 04 28 або (044) 364 77 80

Електронна пошта: info@dpss.gov.ua

Контакти територіальних органів можна знайти за посиланням:

https://dpss.gov.ua/sluzhba/teritorialniorgani