Розкриття інформації ТОВ "УПР"

Платіжна установа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УНІВЕРСАЛЬНІ ПЛАТІЖНІ РІШЕННЯ" забезпечує доступність інформації, розміщеної на власних веб-сайтах (веб-сторінках) відповідно до діючого законодавства, не менше ніж за останні три роки.

 • повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УНІВЕРСАЛЬНІ ПЛАТІЖНІ РІШЕННЯ»<
 • ідентифікаційний код: 37973023<
 • місцезнаходження платіжної установи: 04080, м. Київ, вулиця Нижньоюрківська, будинок 45-А<
 • код території за КОАТУУ: 8038500000<

2) перелік фінансових послуг, що надаються платіжною установою:

 • “Послуги з переказу коштів без відкриття рахунку”

3) відомості про власників істотної участі ( у тому числі осіб, які здійснюють контроль за платіжною установою):

3.1) Відомості про учасників

Повне найменування учасників (засновників, акціонерів) заявника, або прізвище, ім'я, по батькові фізичних осіб - учасників (засновників, акціонерів) заявника

КУКЛЄВ КОСТЯНТИН ЮРІЙОВИЧ

Реєстраційний номер облікової картки платника податків* фізичних осіб - учасників (засновників, акціонерів) заявника

2241313572

Місце проживання фізичних осіб - учасників (засновників, акціонерів) заявника

Україна, м. Київ, Голосіївський район, вул. Золоті Джерела, буд. 37-А

Нерезидент

Частка учасників (засновників, акціонерів) заявника в статутному капіталі заявника

100%

"* Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)."

3.2 Інформація про осіб, які здійснюють контроль за юридичними особами - учасниками (засновниками, акціонерами) заявника (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 5 відсотків статутного капіталу заявника)

Повне найменування юридичної особи учасника (засновника, акціонера)

КУКЛЄВ КОСТЯНТИН ЮРІЙОВИЧ

Реєстраційний номер облікової картки платника податків* фізичної особи, що здійснює контроль за учасником (засновником, акціонером)

2241313572

Місцезнаходження фізичної особи, що здійснює контроль за учасником (засновником, акціонером)

Україна, м. Київ, Голосіївський район, вул. Золоті Джерела, буд. 37-А

Нерезидент

Частка у статутному капіталі учасника (засновника, акціонера)

100%

"* Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)."

4) відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу платіжної установи:

 • Вищий - загальні збори;<
 • Виконавчий - Генеральний директор, Директор виконавчий.<

Прізвище, ім'я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи:

 • ВЕЛІКАНОВ ЄВГЕН МИКОЛАЙОВИЧ, 22.07.2013 - керівник, ВЕЛІКАНОВ ЄВГЕН МИКОЛАЙОВИЧ, 05.01.2012 - підписант;;
 • НЕДІЛЬКО ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА, 23.03.2023 – ключова особа та підписант.<

5) відомості про відокремлені підрозділи фінансової установі:

 • підрозділи відсутні;

6) відомості про ліцензії та дозволи, видані платіжній установі:

 • ЛІЦЕНЗІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ «Послуги з переказу коштів без відкриття рахунку» від 01 травня 2023 року No 21/788-рк

7) річну фінансову та консолідовану фінансову звітність:

 • річна фінансова звітність за 2022; 2021; 2020; 2019; 2018; 2017; 2016; 2015; 2014;

8) відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації платіжної установи:

 • порушення відсутні;

9) рішення про ліквідацію платіжної установи:

 • відсутні;

10) Керівний склад та ключові особи:

 • Генеральний директор – Євген ВЕЛІКАНОВ
 • Директор виконавчий – Ольга НЕДІЛЬКО
 • Головний бухгалтер – Артур БЕЛІНСЬКИЙ
 • Внутрішній аудитор – Юрій КРЮКОВ
 • Начальник відділу фінансового моніторингу - Антоніна БАХІНА
 • Начальник відділу підтримки операційної діяльності - Валентина РОЗУМ
 • Начальник відділу обслуговування клієнтів - Денис ЗОТІКОВ

11) Технологічний оператор

З частини функції ІТ-складової і суміжних робіт з технологічним провайдером послуг ТОВ “УНІВЕРСАЛЬНИЙ ДАТА ЦЕНТР”, ЄДРПОУ 35962030, за Договором про надання послуг підтримки, технічного супроводження та обслуговування комплексу програмно-апаратних засобів №П-14-05-05 від “05” травня 2014 року.

Програмне забезпечення, що забезпечує приймання платежів та надання фінансових послуг щодо переказу коштів є власною розробкою ТОВ “УНІВЕРСАЛЬНИЙ ДАТА ЦЕНТР”. Функціонально програмне забезпечення розділено на окремі підсистеми за напрямками:

 • Процесинг платежів – взаємодія з банками еквайерами та небанківськими платіжними системами.
 • Кліринг – підсистема взаєморозрахунків з клієнтами (торговцями) на користь яких приймаються платежі.
 • Система протидії шахрайським операціям із використання даних платіжних карток.
 • Система фінансового моніторингу – система протидії відмивання коштів та фінансування тероризму.
 • Система обліку платежів що приймаються на користь клієнтів (торговців).
 • Система керування обліковими даними клієнтів (торговців).
 • Система інформаційного захисту та протидії кібернетичним атакам на платіжну інфраструктуру.
 • Сайт із обслуговування платників IPAY.UA, за допомогою якого платники можуть виконувати платежі та переказ коштів.
 • Прикладні платіжні протоколи , за допомогою яких клієнти (торговці) можуть надавати послуги приймання платежів та переказу коштів платникам на своїх інформаційних ресурсах у мережі Інтернет.

12) Відомості про всі знаки для товарів і послуг (торговельні марки)

ТОВ “УПР” володіє торговою маркою “MONEGO”, яка зареєстрована 25.08.2015 №203207. “MONEGO” - це сервіс переказу грошей з будь-якого банку або в терміналах самообслуговування, де зазначено MONEGO. Для цього сервісу був створений сайт, який є частиною сервісу та з можливість проводити переводи через нього https://www.monego.international/ua/cashtocard/ . Сайт зареєстрований та обслуговується ТОВ “УДЦ” згідно №П-14-05-05 від “05” травня 2014 року.

ТОВ “УПР” плідно співпрацює з ТОВ “Універсальний Дата Центр” (далі, ТОВ «УДЦ»), який є технологічним провайдером та володіє торговою маркою iPay.ua. ТОВ “УПР” по Договору №1/5-Л від 01.05.2014 орендує торгову марку iPay.ua в роботі власних сервісів.

License
License

13) Тарифи

Відсутня щомісячна абонентська плата. Оплата стягується з платника при здійсненні платежу у вигляді комісії. Комісія змінюється залежно від:

 • компанії послуги, якої відбувається оплата платника;
 • від типу картки, якою проходить оплата (VISA, MasterCard);

становить від 0 до 10% від суми оплати.

Комісія відображається на сторінці введення даних картки, після введення даних платежу перед підтвердженням оплати або, на яких комісія відображається безпосередньо при введенні суми оплати.

14) Строки зарахування коштів отримувачам

 • в день їх надходження від клієнта, відповідно до Закону України «Про платіжні послуги» від 01.08.2022 року, Інструкції про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 29 липня 2022 року №163; Інструкція про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті, зі змінами затвердженої постановою Правління Національного банку України від 01.08.2023 №167;

15) Порядок вирішення спорів між учасниками та користувачами платіжних систем:<

Платіжна установа цим заявляє та гарантує, що будь-яка скарга або претензія Клієнта, усна чи письмова, що може виникнути з цього Договору, буде розглянута платіжною установою. Платіжна установа також будуть прийняті всі та будь-які необхідні заходи щодо задоволення скарги чи претензії Клієнта, якщо така скарга чи претензія буде обґрунтованою.

Згідно із Законом України "Про платіжні послуги" користувач платіжної картки вважається клієнтом емітента, а не учасника платіжних систем. У разі виникнення спору, користувач платіжної картки повинен керуватись договором про відкриття поточного рахунку з використанням платіжної картки, укладеним з емітентом, та відповідною постановою Національного банку України, в яких встановлені певні правила щодо розподілу відповідальності між емітентом та користувачем платіжної картки за різних обставин.