Disclosures LLC "UPS"

The financial institution LIMITED LIABILITY COMPANY "UNIVERSAL PAYMENT SOLUTIONS" provides access to the information posted on its own websites (web pages) by applicable law for at least the last three years.

 • повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УНІВЕРСАЛЬНІ ПЛАТІЖНІ РІШЕННЯ»
 • ідентифікаційний код: 37973023
 • місцезнаходження фінансової установи: 04080, м. Київ, вулиця Нижньоюрківська, будинок 45-А
 • код території за КОАТУУ: 8038500000

2) перелік фінансових послуг, що надаються фінансовою установою:

 • “Послуги з переказу коштів без відкриття рахунку”

3) information about the owners of substantial participation (including the persons controlling a financial institution):

3.1 Відомості про учасників

Повне найменування учасників (засновників, акціонерів) заявника, або прізвище, ім'я, по батькові фізичних осіб - учасників (засновників, акціонерів) заявника

КУКЛЄВ КОСТЯНТИН ЮРІЙОВИЧ

Реєстраційний номер облікової картки платника податків* фізичних осіб - учасників (засновників, акціонерів) заявника

2241313572

Місце проживання фізичних осіб - учасників (засновників, акціонерів) заявника

Україна, м. Київ, Голосіївський район, вул. Золоті Джерела, буд. 37-А

Нерезидент

Частка учасників (засновників, акціонерів) заявника в статутному капіталі заявника

100%

* Registration number of the taxpayer`s registration card or the series and number of the passport (for individuals who, due to their religious beliefs, refuse to accept the registration number of the taxpayer`s registration card and have notified the relevant supervisory authority and have a mark in the passport).

3.2 Інформація про осіб, які здійснюють контроль за юридичними особами - учасниками (засновниками, акціонерами) заявника (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 5 відсотків статутного капіталу заявника)

Full name of the legal entity of the participant (founder, shareholder)

KUKLEV KOSTYANTIN YURIYOVICH

Реєстраційний номер облікової картки платника податків* фізичної особи, що здійснює контроль за учасником (засновником, акціонером)

2241313572

Місцезнаходження фізичної особи, що здійснює контроль за учасником (засновником, акціонером)

Україна, м. Київ, Голосіївський район, вул. Золоті Джерела, буд. 37-А

Нерезидент

Частка у статутному капіталі учасника (засновника, акціонера)

100%

* Registration number of the taxpayer`s registration card or the series and number of the passport (for individuals who, due to their religious beliefs, refuse to accept the registration number of the taxpayer`s registration card and have notified the relevant supervisory authority and have a mark in the passport).

4) information on the composition of the supervisory board and the executive body of the financial institution:

 • Вищий - загальні збори;
 • Виконавчий - Генеральний директор, Директор виконавчий.

Прізвище, ім'я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи:

 • VELIKANOV EVGEN MYKOLAYOVYCH, 22.07.2013 - head, VELIKANOV EVGEN MYKOLAYOVYCH, 05.01.2012 - signatory;
 • НЕДІЛЬКО ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА, 23.03.2023 – ключова особа та підписант.

5) information about separate subdivisions of the financial institution:

 • підрозділи відсутні;

6) information about licenses and permits issued to a financial institution:

 • ЛІЦЕНЗІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ «Послуги з переказу коштів без відкриття рахунку» від 01 травня 2023 року No 21/788-рк

7) annual financial and consolidated financial statements:

 • річна фінансова звітність за 2022; 2021; 2020; 2019; 2018; 2017; 2016; 2015; 2014;

8) information about the initiation of bankruptcy proceedings, the application of the financial institution reorganization procedure:

 • порушення відсутні;

9) рішення про ліквідацію фінансової установи:

 • відсутні;

10) Керівний склад та ключові особи:

 • Генеральний директор – Євген ВЕЛІКАНОВ
 • Директор виконавчий – Ольга НЕДІЛЬКО
 • Головний бухгалтер – Світлана ХАРЧЕНКО
 • Внутрішній аудитор – Юрій КРЮКОВ
 • Начальник відділу фінансового моніторингу - Антоніна БАХІНА
 • Начальник відділу підтримки операційної діяльності - Валентина РОЗУМ
 • Начальник відділу обслуговування клієнтів - Денис ЗОТІКОВ

11) Технічний оператор

З частини функції ІТ-складової і суміжних робіт з технічним провайдера послуг ТОВ “УНІВЕРСАЛЬНИЙ ДАТА ЦЕНТР”, ЄДРПОУ 35962030, за Договором про надання послуг підтримки, технічного супроводження та обслуговування комплексу програмно-апаратних засобів №П-14-05-05 від “05” травня 2014 року.

Програмне забезпечення, що забезпечує приймання платежів та надання фінансових послуг щодо переказу коштів є власною розробкою ТОВ “УНІВЕРСАЛЬНИЙ ДАТА ЦЕНТР”. Функціонально програмне забезпечення розділено на окремі підсистеми за напрямками:

 • Процесинг платежів – взаємодія з банками еквайерами та небанківськими платіжними системами.
 • Кліринг – підсистема взаєморозрахунків з клієнтами (торговцями) на користь яких приймаються платежі.
 • Система протидії шахрайським операціям із використання даних платіжних карток.
 • Система фінансового моніторингу – система протидії відмивання коштів та фінансування тероризму.
 • Система обліку платежів що приймаються на користь клієнтів (торговців).
 • Система керування обліковими даними клієнтів (торговців).
 • Система інформаційного захисту та протидії кібернетичним атакам на платіжну інфраструктуру.
 • Сайт із обслуговування платників IPAY.UA, за допомогою якого платники можуть виконувати платежі та переказ коштів.
 • Прикладні платіжні протоколи , за допомогою яких клієнти (торговці) можуть надавати послуги приймання платежів та переказу коштів платникам на своїх інформаційних ресурсах у мережі Інтернет.

12) Відомості про всі знаки для товарів і послуг (торговельні марки)

ТОВ “УПР” володіє торговою маркою “MONEGO”, яка зареєстрована 25.08.2015 №203207. “MONEGO” - це сервіс переказу грошей з будь-якого банку або в терміналах самообслуговування, де зазначено MONEGO. Для цього сервісу був створений сайт, який є частиною сервісу та з можливість проводити переводи через нього https://www.monego.international/ua/cashtocard/ . Сайт зареєстрований та обслуговується ТОВ “УДЦ” згідно №П-14-05-05 від “05” травня 2014 року.

ТОВ “УПР” плідно співпрацює з ТОВ “Універсальний Дата Центр” (далі, ТОВ «УДЦ»), який є технічним провайдером та володіє торговою маркою iPay.ua. ТОВ “УПР” по Договору №1/5-Л від 01.05.2014 орендує торгову марку iPay.ua в роботі власних сервісів.

License
License

13) Тарифи

Відсутня щомісячна абонентська плата. Оплата стягується з платника при здійсненні платежу у вигляді комісії. Комісія змінюється залежно від:

 • компанії послуги, якої відбувається оплата платника;
 • від типу картки, якою проходить оплата (VISA, MasterCard);

становить від 0 до 4% від суми оплати.

Комісія відображається на сторінці введення даних картки, після введення даних платежу перед підтвердженням оплати або, на яких комісія відображається безпосередньо при введенні суми оплати.

14) Строки зарахування коштів отримувачам

 • в день їх надходження від клієнта, відповідно до Закону України «Про платіжні послуги» від 01.08.2022 року, Інструкції про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 29 липня 2022 року №163; Інструкція про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті, зі змінами затвердженої постановою Правління Національного банку України від 01.08.2023 №167;

15) Порядок вирішення спорів між учасниками та користувачами платіжних систем:

Фінансова компанія цим заявляє та гарантує, що будь-яка скарга або претензія Клієнта, усна чи письмова, що може виникнути з цього Договору, буде розглянута Фінансовою компанією. Фінансовою компанією також будуть прийняті всі та будь-які необхідні заходи щодо задоволення скарги чи претензії Клієнта, якщо така скарга чи претензія буде обґрунтованою.

Згідно із Законом України "Про платіжні послуги" користувач платіжної картки вважається клієнтом емітента, а не учасника платіжних систем. У разі виникнення спору, користувач платіжної картки повинен керуватись договором про відкриття поточного рахунку з використанням платіжної картки, укладеним з емітентом, та відповідною постановою Національного банку України, в яких встановлені певні правила щодо розподілу відповідальності між емітентом та користувачем платіжної картки за різних обставин.