Раскрытие информации ООО "УПР"


Фінансова установа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УНІВЕРСАЛЬНІ ПЛАТІЖНІ РІШЕННЯ" забезпечує доступність інформації, розміщеної на власних веб-сайтах (веб-сторінках) відповідно до діючого законодавства, не менше ніж за останні три роки.


1) повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УНІВЕРСАЛЬНІ ПЛАТІЖНІ РІШЕННЯ»
ідентифікаційний код: 37973023
місцезнаходження фінансової установи: 04080, м. Київ, вулиця Нижньоюрківська, будинок 45-А
код території за КОАТУУ: 8038500000

2) перелік фінансових послуг, що надаються фінансовою установою: надання послуг з переказу коштів; операції з обслуговування платіжних карток.

3) відомості про власників істотної участі ( у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою):

3.1. Відомості про учасників (засновників, акціонерів) заявника (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу)

№ з/пПовне найменування юридичних осіб - учасників (засновників, акціонерів) заявника, або прізвище, ім'я, по батькові фізичних осіб - учасників (засновників, акціонерів) заявникаКод за ЄДРПОУ* юридичних осіб - учасників (засновників, акціонерів) заявника або реєстраційний номер облікової картки платника податків** фізичних осіб - учасників (засновників, акціонерів) заявникаМісцезнаходження юридичних осіб - учасників (засновників, акціонерів), заявника, або паспортні дані***, місце проживання фізичних осіб - учасників (засновників, акціонерів) заявникаЧастка учасників (засновників, акціонерів) заявника в статутному капіталі заявника, %
1Юридичні особи---
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІДПРИЄМСТВО "ПЛАСТИК КАРТА"30049820вул. Новопромислова, 4, село Нові Петрівці, Вишгородський район, Київська область, 07354, Україна100,00 %
Усього:100

______________

* Для нерезидентів вказати наявні реквізити реєстрації, а також назву та адресу органу, який здійснив таку реєстрацію.
** Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
***Паспортні дані - серія, номер паспорта, ким і коли виданий.


3.2. Відомості про юридичних осіб, які контролюються учасниками (засновниками, акціонерами) заявника (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу заявника)

№ з/пПовне найменування юридичної особи або П.І.Б. фізичної особи учасника (засновника, акціонера)Код за ЄДРПОУ юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером) *Повне найменування юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером)Символ юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером) **Місцезнаходження юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером)Частка в статутному капіталі юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером), %
1ПАЙОВЕ ТОВАРИСТВО "ПЛАСТМЕКС"нерезидент України, зареєстрований Харьюськимповітним Судом (реєстровий відділ) 24.01.2001 за № 10762107ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІДПРИЄМСТВО "ПЛАСТИК КАРТА"іНарвське шосе, 13А, м. Таллінн, 10151, Естонія43,0538%
2ПІДПРИЄМСТВО -резидент Зони вільної торгівлі Рас-Ель-Хайма із обмеженою відповідальністю "CВ СІСТЕМ СОЛЮШНС ФЗЕ"нерезидент України, зареєстрований в Об`єднаних Арабських ЕміратахТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІДПРИЄМСТВО "ПЛАСТИК КАРТА"іОб'єднані Арабські Емірати, м. РАС-ЕЛЬ-ХАЙМА, Зона вільної торгівлі РАС-ЕЛЬ-ХАЙМА, ФЛЕКСІ ДЕСК, БІЗНЕС ПАРК РАК ЕТЗ, 32653748,2111%

______________

* Юридична особа, що прямо або опосередковано контролюється відповідною особою чи перебуває під спільним контролем з такою особою.
** б - банк, ф - небанківська фінансова установа, і - інше господарське товариство (якщо частка особи чи групи пов'язаних з нею осіб у ньому становить не менш як 10%).


3.3. Інформація про юридичних або фізичних осіб, які здійснюють контроль за юридичними особами - учасниками (засновниками, акціонерами) заявника (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу заявника)

№ з/пПовне найменування юридичної особи учасника (засновника, акціонера)Код за ЄДРПОУ юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків* фізичної особи, що здійснює контроль за учасником (засновником, акціонером)Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, що здійснює контроль за учасником (засновником, акціонером)Місцезнаходження юридичної особи або паспортні дані фізичної особи, що здійснює контроль за учасником (засновником, акціонером)Частка у статутному капіталі учасника (засновника, акціонера) , %
1КУКЛЄВ КОСТЯНТИН ЮРІЙОВИЧ2241313572ПАЙОВЕ ТОВАРИСТВО "ПЛАСТМЕКС"Нарвське шосе, 13А, м. Таллінн, 10151, Естонія100%
2ТКАЧЕНКО ЮРІЙ ОЛЕГОВИЧ2339906815ПІДПРИЄМСТВО -резидент Зони вільної торгівлі Рас-Ель-Хайма із обмеженою відповідальністю "CВ СІСТЕМ СОЛЮШНС ФЗЕ"Об'єднані Арабські Емірати, м. РАС-ЕЛЬ-ХАЙМА, Зона вільної торгівлі РАС-ЕЛЬ-ХАЙМА, ФЛЕКСІ ДЕСК, БІЗНЕС ПАРК РАК ЕТЗ, 326537100%
3ПАЙОВЕ ТОВАРИСТВО "ПЛАСТМЕКС"10762107КУКЛЄВ КОСТЯНТИН ЮРІЙОВИЧпаспорт серія СН 020166, виданий Старокиївським РУ ГУ МВС України в м. Києві 02.11.1995р.43,0538%
4ПІДПРИЄМСТВО -резидент Зони вільної торгівлі Рас-Ель-Хайма із обмеженою відповідальністю "CВ СІСТЕМ СОЛЮШНС ФЗЕ"10762107ТКАЧЕНКО ЮРІЙ ОЛЕГОВИЧпаспорт серія МЕ 254274, виданий Подільським РУ ГУ МВС України в м. Києві 10.06.2003 р.48,2111%

______________

* Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

4) відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи:

Відомості про органи управління юридичної особи:

вищий-загальні збори; виконавчий-директор

Прізвище, ім'я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи:

ВЕЛІКАНОВ ЄВГЕН МИКОЛАЙОВИЧ, 22.07.2013 - керівник, ВЕЛІКАНОВ ЄВГЕН МИКОЛАЙОВИЧ, 05.01.2012 - підписант

5) відомості про відокремлені підрозділи фінансової установі:

підрозділи відсутні;

6) відомості про ліцензії та дозволи, видані фінансовій установі:

ЛІЦЕНЗІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ НА ПЕРЕКАЗ КОШТІВ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ БЕЗ ВІДКРИТТЯ РАХУНКІВ №3 від 11.11.2013 року. Дата початку дії ліцензії: 11.11.2013 року.
Статус ліцензії: чинна ліцензія.

СВІДОЦТВО НАЦКОМФІНПОСЛУГ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ ФК № 342 від 02.10.2012 року;
Дата початку дії свідоцтва: 02.10.2012 року.
Статус свідоцтва: чинне свідоцтво.

ДОДАТОК ДО СВІДОЦТВА НАЦКОМФІНПОСЛУГ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ
ФК № 342 від 04.03.2014 року;
Дата початку дії додатку до свідоцтва: 04.03.2014 року.
Статус додатку до свідоцтва: чинний додаток до свідоцтва.

7) річну фінансову та консолідовану фінансову звітність:

річна фінансова звітність за 2016; 2015; 2014; 2013

8) відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи: порушення відсутні;

9) рішення про ліквідацію фінансової установи: немає.