Опитувальник

щодо наявності у ТОВ «УПР» користувачів, що пов’язані з країною, що здійснює збройну
агресію проти України, узначенні, наведеному в Законі України «Про оборону України»

для фізичних осіб
1

Опитувальник

1/2
2

Збереження та відправка

Загальна інформація:

Повне найменування

Чи є Ви фізичною особою - підприємцем:

Інформація щодо фізіичної особи (якщо є спільна участь):

крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року

Інформація щодо фізіичної особи (якщо є спільна участь):

крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року

Інформація щодо громадянина держави, що здійснює збройну агресію (з яким є ділові відносини):

Інформація щодо громадянина держави, що здійснює збройну агресію (з яким є ділові відносини):

Інформація щодо громадянина держави, що здійснює збройну агресію (з яким є ділові відносини):

Інформація щодо юридичної особи (в якій є володіння ЦП):

Інформація про депозитарні установи, банки, інші фінансові установи та небанківських надавачів платіжних послуг: