Опитувальник

щодо наявності у ТОВ «УПР» користувачів, що пов’язані з країною, що здійснює збройну
агресію проти України, у значенні, наведеному в Законі України «Про оборону України»

для юридичних осіб
1

Опитувальник

1/2
2

Збереження та відправка

Загальна інформація:

Повне найменування

Чи є ваша Компанія юридичною особою:

Інформація про державу, що здійснює збройну агресію:

крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника:

крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року

Інформація про учасника (акціонера):

Інформація щодо юридичної особи (якщо є спільна участь):

крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року

Інформація щодо юридичної особи (якщо є спільна участь):

крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року

Інфомація щодо фізичної особи — громадянина держави, що здійснює збройну агресію (яка є в структурі управління чи керівником):

крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року

Інформація щодо громадянина держави, що здійснює збройну агресію (з яким є ділові відносини):

Інформація щодо громадянина держави, що здійснює збройну агресію (з яким є ділові відносини):

Інформація щодо громадянина держави, що здійснює збройну агресію (з яким є ділові відносини):

Інформація щодо дочірніх компаній, філій, представництв:

Інформація щодо юридичної особи (в якій є володіння ЦП):

Інформація про депозитарні установи, банки, інші фінансові установи та небанківських надавачів платіжних послуг: