Акція "ЗАВЖДИ ПІДКЛЮЧЕНИЙ!" від iPay.ua та Xtra TV

Сплачуйте послуги Xtra TV за допомогою платіжних карт VISA або  MasterCard на сервісі  онлайн платежів iPay.ua на суму не менше 100 гривень у вересні - жовтні, будьте завжди підключеними до улюблених телеканалам і вигравайте подарунки!

Призовий фонд кожного місяця:

  • Продовження на 6 місяців  Ваших поточних ТВ пакетів  Xtra TV  - 2 комплект
  • Сертифікат на поповнення мобільного зв’язку  50грн., кожен - 5 штук
  • Сертифікат на поповнення мобільного зв’язку  25грн., кожен - 15 штук
  • Сертифікат на поповнення мобільного зв’язку  15грн., кожен - 20 штук

Акція діє на всій території України з 07.09.2013 по 31.10.2013. Організатором акції «Завжди підключений!» є Товариство з обмеженою відповідальністю «Універсальний дата центр».

Визначення переможців шляхом неупередженого жеребкування.

Оповіщення переможців вересня - після 10.10.2013

Оповіщення переможців жовтеня - після 10.11.2013

Насолоджуйтесь улюбленими програмами, оплачуйте послуги та вигравайте призи!

Приємного Вам перегляду!

 

Офіційні умови проведення акції під назвою «Завжди підключений!»

1. Організатор Акції, територія та строки (тривалість) проведення Акції

1.1. Організатором та Виконавцем акції «Завжди підключений!» (надалі – «Акція») є Товариство з обмеженою відповідальністю «Універсальний дата центр» , 04080, місто Київ, вул. Нижньоюрківська, буд. 45а, Ідентифікаційний код юридичної особи                 35962030.

1.2. Організатор та / або Виконавець мають право залучати до проведення окремих частин Акції третіх осіб.

1.3. Акція проводиться по всій території України (надалі – Територія Акції) протягом усього Строку проведення Акції.

1.4. Акція триватиме з 00 годин 00 хвилин 07 вересня 2013 року по 23 годин 59 хвилин 31 жовтня 2013 року включно за київським часом (надалі – «Строк проведення Акції» або «Тривалість Акції», або «Період проведення Акції»). Акція проводиться в 2 етапи, перший етап 07 – 30 вересня 2013 року; другий етап 01 – 31 жовтня 2013 року.

2. Учасники Акції

2.1. Учасниками Акції можуть бути будь-які фізичні особи, які проживають на території України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах (надалі – «Учасники Акції»). Участь в Акції неповнолітніх, обмежено дієздатних та недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

2.2. Фізичні особи, що не визнаються Учасниками Акції і не мають права брати в ній участь: працівники Організатора та Виконавця Акції і будь - яких інших компаній, які беруть участь в підготовці та проведенні Акції, їхні родичі першого ступеня спорідненості.

3. Умови проведення Акції

3.1. Для того, щоб взяти участь в Акції, будь-якій особі, яка відповідає вимогам п.2. даних Умов, необхідно в Період Акції виконати сукупність таких умов:

(а) реєстрація Абонентом Послуг, реєстрація Картки умовного доступу, укладення Публічного договору до або в строк проведення Акції;

(б) обрання Абонентом або призначення Виконавцем Пакету(ів) до закінчення Промоперіоду;

(в) внесення Абонентом одним платежем в Строк проведення Акції на Особовий рахунок Авансового платежу в сумі 100 (сто) грн. або більше виключно через офіційний сайт Виконавця iPay.ua (www.ipay.ua);

(г) безперервна наявність з моменту виконання п.3.1.(в) Умов Акції до списання внесеного платежу на Особовому рахунку Абонента грошових коштів з розрахунку не менше вартості одного календарного дня доступу до обраного(их) ним /призначеного(их) Виконавцем Пакету(ів) що зазначені в п.3.1.(б) Правил акції, яка вираховується відповідно до чинних в Період Акції Тарифів за формулою визначеною в п.1.18. Розділу IІ Правил (за виключенням Промоперіоду),

(д) перебування в договірних правовідносинах з Організатором в період з моменту виконання п.3.1.(в) Умов Акції до списання внесеного платежу.

3.2. Фонд Подарунків Акції.

Головні Подарунки Акції (на кожен етап) - 2 (два) комплекти без додаткових витрат для Учасника Акції, передплаченого Організатором та / або Виконавцем доступу до  Пакету(ів) платного супутникового телебачення XTRA TV, комбінацію якого(их) Учасник мав на момент виконання п.3.1.(в) Умов Акції - протягом 180 (ста вісімдесяти) календарних днів що розпочинається з дня, наступного за днем визначення Головних Переможців Акції - 2 одиниці по 1 (одна) шт. на кожного Головного Переможця Акції;

 

Подарунки Акції (на кожен етап) 
- 20 (двадцять )  подарункових сертифікатів поповнення мобільного зв’язку на суму 15 (п'ятнадцять ) гривень з ПДВ - 20 одиниць по 1 (одна) шт. на кожного Переможця Акції;

 

-15 (п’ятнадцять) подарункових сертифікатів поповнення мобільного зв’язку на суму 25 (двадцять п’ять) гривень з ПДВ - 15 одиниць по 1 (одна) шт. на кожного Переможця Акції;

-5 (п’ять)  подарункових сертифікатів поповнення мобільного зв’язку на суму 50 (п’ятдесят ) гривень з ПДВ - 5 одиниць по 1 (одна) шт. на кожного Переможця Акції;

3.3. Кількість Подарунків Акції обмежена і становить кількість та обсяг, зазначену в пп. 3.2. Правил. Відповідальність Організатора не виходить за рамки кількості та обсягу Подарунків Акції, зазначених у Правилах.

3.4. Організатор має право збільшити фонд Подарунків Акції. Таке збільшення здійснюється у відповідності до чинного законодавства.

3.5. Подарунки Акції, передбачені пп. 3.2. Правил, в грошовому еквіваленті не видаються і обміну або поверненню не підлягають.

3.6. Після завершення Періоду Акції Організатор у строк після 10.10.2013 року для першого етапу та після 10.11.2013 року для другого етапу формує базу Учасників Акції (далі - База), які відповідають умовам Акції, зазначеним в п.п 2.1. та 3.1., у форматі: номер особового рахунку Абонента, персональні дані Учасника згідно Реєстрації Картки умовного доступу. Такі Учасники Акції отримують право на участь у визначені 42 (сорока двох) Учасників Акції для кожного етапу, які здобудуть право на отримання Головного Подарунку Акції або Подарунку Акції (далі - Переможці Акції), передбачених п. 3.2. Правил.

Об'єктивність під час визначення Учасників Акції, які здобудуть право на участь у визначені Переможця Акції забезпечує Організатор. Рішення Організатора під час визначення таких Учасників Акції та формування Бази є остаточним та не підлягає оскарженню Учасниками Акції.

3.7. Уповноважена комісія у наступному складі: 3 (три) представника Організатора визначають 42 (сорок два) Переможця Акції для кожного етапу з числа Учасників Акції шляхом неупередженого жеребкування шляхом вибору 42 (сорока двох) випадкових Учасників з числа тих, хто виконав Умови акції, 2 (два) з яких отримають по 1 (одному) Головному Подарунку Акції, а 40 (сорок) з яких отримують по 1 (одному) з 40 (сорока) одиниць Подарунку Акції.

Дані Переможця Акції, а саме номер особового рахунку Абонента, персональні дані Учасника згідно Реєстрації Картки умовного доступу, зазначаються у протоколі визначення такого Переможця Акції (далі - Протокол). Підписи членів уповноваженої комісії на протоколі засвідчуються підписом Організатора та печаткою. Кожен Переможець Акції отримує відповідний Подарунок Акції протягом 14 календарних днів з моменту визначення Переможцем Акції якщо інший порядок не передбачено вище щодо певної частини Призового Фонду Акції . Головні Подарунки Акції використовуються виключно для отримання доступу до послуг платного супутникового телебачення XTRA TV, відповідальність Виконавця щодо Головних Подарунків Акції обмежується виключно своєчасністю нарахування Подарунки Акції використовуються виключно для отримання послуг мобільного зв’язку українських операторів телекомунікацій, відповідальність організатора щодо Подарунків Акції обмежується виключно своєчасністю визначення Переможців Акції і передання відповідної інформації (номер мобільного телефону для поповнення) Виконавцю.   Ані Організатор, ані Виконавець не несуть відповідальності щодо ненадання або надання зі затримкою послуг, передплачених Подарунками Акції через дії або бездіяльність співробітників операторів телекомунікацій Будь-які претензії з цього приводу не приймаються  і не розглядаються.

3.8. Організатор має право на свій розсуд змінювати умови Акції та строки її проведення.

4. Інші положення

4.1. Беручи участь в Акції, тим самим Учасник Акції підтверджує факт ознайомлення з Умовами проведення Акції і свою повну згоду з ними. Порушення Учасником Акції умов Акції, чинного законодавства або відмова Учасника від належного виконання умов Акції вважається відмовою Учасника від участі в Акції.

4.2. Беручи участь в Акції, тим самим Учасник Акції підтверджує надання Організатором дозволу на збір, зберігання, використання, обробку й поширення його персональних даних (Прізвище, ім’я, по-батькові, номер контактного телефону, адреса електронної пошти), які можуть бути розголошені у маркетингових/рекламних цілях у випадку дотримання всіх Умов Акції відповідно до п. 3.2 цих Умов.

4.3. У випадку неоднозначної трактовки офіційних умов програми проведення Акції чи питань, не врегульованих даними умовами, остаточне рішення приймається Організатором з урахуванням вимог чинного законодавства.

4.4. Організатор має право подовжити термін проведення Акції за умови, що кінцевий строк проведення акції не перевищить 31 січня 2014 року.

4.5. Організатор має право завершити або призупинити дію Акції в будь який час у силу обставин, що знаходяться поза його контролем.

4.6. Інформування Учасників Акції про Умови Акції відбувається шляхом розміщення відповідної інформації на Офіційному Інтернет-сайті Послуги, надання інформації в Контакт-центрі за номером 759*, 067-759-5-759, 050-759-5-759 або (044) 5911811.